Algemene voorwaarden

Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig alvorens te boeken via de www.rotterdamsightrunningtours.com website en/of een boeking georganiseerd door de Rotterdam Sight running Tours. .

Uw toegang tot en gebruik van deze Service hangt af van je acceptatie van en nakoming van deze voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers, gebruikers en anderen (“deelnemers”) die toegang hebben of gebruik maken van onze website en/ of onze tours.

Door toe te treden tot of gebruik te maken van de Service, stem je in tot gebonden te worden aan deze voorwaarden. Indien u het niet eens bent met welk deel van de voorwaarden dan ook, mag je geen toegang tot de Service.

Reservering en betaling
Om deel te kunnen nemen aan een Tour te boeken bij de Rotterdam Sight running Tours, moeten de deelnemers een Tour boeken. Dit is mogelijk door een email te sturen naar contact@rotterdamsightrunningtours.com , door een boekingsformulier in te vullen op de website https://www.Rotterdamsightrunningtours.com/joinus.html of door te bellen met +31641277240. De Rotterdam Sight running Tours zal binnen 24 uur antwoorden op elke tour boeking.

Wanneer een tour beschikbaar is, zal de Rotterdam Sight running Tours een voorlopige reservering plaatsen en zal de deelnemer(s) een bevestiging emailen. De voorlopige reservering is 72 uur geldig en wordt alleen bevestigd wanneer de gehele betaling voor de tour(s) is ontvangen. Rotterdam Sight running Tours stuurt een aparte email met daarin de factuur voor de tour(s). Op de factuur staan de kosten voor de tour(s) plus eventuele extra items, aangevraagd door de deelnemer (bijvoorbeeld t- shirts). Deelnemers moeten de gehele factuur betalen voorafgaand aan de tour en binnen 72 uur na reservering, zodat de boeking wordt bevestigd. Het is niet mogelijk om op de dag van de tour met cash te betalen.

Rotterdam Sight running Tours zal binnen 24 uur vanaf ontvangst van betaling een boekingsbevestiging én een e- booking voucher sturen per email. De boekingsbevestiging bevat de geboekte tour (en evt. extra items), de datum, verzameltijd, verzamellokatie, verwachte eindtijd en - lokatie, de Rotterdam Sight running Tours contact informatie en wat je mee moet nemen tijdens de tour. Wend je graag tot onze Annulerings- en Teruggave Voorwaarden wanneer er een verandering moet plaatsvinden in je boeking.

The prijzen/ bedragen op onze website en promotie materiaal zijn correct op het moment van publicatie. Toch behouden wij het recht om onze prijzen/ bedragen op elk moment te kunnen veranderen. De Rotterdam Sight running Tours behouden het recht om te allen tijde een boekingsverzoek niet te accepteren noch te voltooien en alle boekingsverzoeken zijn afhankelijk van de beschikbaarheid.

Wanneer een reservering is gemaakt door 1 persoon namens een tweede of meerdere personen, bevestigt de reserveerder aan ons dat hij of zij de machtiging heeft deze boeking te maken namens de andere persoon/ personen.

Minderjarigen Beleid
Minderjarigen in de leeftijd 14-17 jaar mogen, zo nodig, deelnemen aan de tours, zolang zij te allen tijde vergezeld worden door een volwassene (18+). Om deel te mogen nemen, moet elke deelnemer onder de 18 jaar een schriftelijke toestemming hebben van de Rotterdam Sight running Tours. Het is aan de Rotterdam Sight running Tours om te bepalen of een minderjarige geschikt is om deel te nemen aan de tour en elke beslissing genomen door de Rotterdam Sight running Tours moet worden gerespecteerd en nageleefd.

Annuleringen en terugbetalingen
We begrijpen dat het niet altijd mogelijk is om aan de geboekte tour te kunnen deelnemen. Stuur graag een email naar contact@rotterdamsightrunningtours.com om de boeking te annuleren of te wijzigen. Indien de annulering / wijziging binnen 48 uur voor de starttijd van de geboekte tour bij ons is aangekomen, zal de Rotterdam Sight running Tours een volledige teruggave garanderen (minus de bank transfer kosten) of her- boek op een alternatieve datum en/ of tijd, afhankelijk van de voorkeur van de deelnemer(s). Wanneer er sprake is van een financiële teruggave, zal dit via de oorspronkelijke betalingsmethode plaatsvinden. Let op: De teruggave kan tot 14 dagen duren.

Rotterdam Sight running Tours kan geen restitutie verlenen wanneer er minder dan 48 uur van te voren wordt geannulleerd door de deelnemer(s). Indien mogelijk biedt de Rotterdam Sight running Tours een alternatieve datum of tijd aan i.p.v. de originele geboekte tour. Houd er rekening mee dat bij herboeking binnen 48 uur voor vertrek van de tour, de Rotterdam Sight running Tours een extra 50% berekent bovenop de oorspronkelijk betaalde ticketprijs.

Rotterdam Sight running Tours is niet in de mogelijkheid om restitutie te verlenen aan deelnemers die niet komen opdagen of die te laat arriveren. Alle tours vertrekken nl. stipt op tijd.

Rotterdam Sight running Tours behoudt het recht om een tour te annuleren, voor welke reden dan ook. In het onwaarschijnlijke geval dat de Rotterdam Sight running Tours een tour annuleert, worden de deelnemers geïnformeerd via hun email adres en er zal ook poging gedaan worden om evt. deelnemers in te lichten via hun telefoonnummer. In een dergelijk geval zal een volledige restitutie worden verleend via de oorspronkelijke betalingsmethode.

Verantwoordelijkheid en gezondheid van de deelnemer
De startpunten van de tour zijn op openbare plekken in de stad Rotterdam en daarom heeft de Rotterdam Sight running Tours geen opbergmogelijkheden voor spullen en kostbaarheden. Deelnemers wordt geadviseerd alleen essentiële items mee te brengen en zijn zelf verantwoordelijk voor alle items die zij meebrengen naar de tours. Het is evt. mogelijk een enkel klein item aan de tourguide te geven, maar deelnemers doen dit op eigen risico wat betreft verlies, diefstal, schade. Rotterdam Sight running Tours is niet verantwoordelijk voor welk verlies, diefstal of schade dan ook, veroorzaakt bij een item van een deelnemer. Noch voor, tijdens of na de betreffende tour.

Deelnemers zijn tijdens de tour verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en van hen wordt verwacht dat zij te allen tijde zorgvuldig en met aandacht deelnemen aan de tour. De tourguide zal ervoor zorgen dat te allen tijde veilige routes en kruispunten worden gevolgd, maar de Rotterdam Sight running Tours is niet verantwoordelijk voor welke blessure, ongeluk of zelfs overlijden/ dood dan ook, welke de deelnemer is overkomen tijdens (en na) een tour.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste hardloop- en/ of sportkleding, inclusief de juiste hardloopschoenen die geschikt zijn voor de hardlooptour. Niets is zo veranderlijk als het Rotterdamse weer! Deelnemers wordt aangeraden om voorafgaand aan de tour de weersvoorspellingen te checken om al naar gelang het weer/ klimaat gekleed te arriveren. Deelnemers wordt ook geacht gehydrateerd te blijven gedurende de tour. Iedereen krijgt een flesje water van de organisatie, maar een eigen flesje meenemen wordt ook aangeraden.

Deelnemers erkennen dat meedoen aan een running tour van de Rotterdam Sight running Tours lichamelijk inspannend is. Deelnemers wordt aangeraden om een Pre-Activity Health Questionnaire (PAHQ) in te vullen, voorafgaand aan de tour. Heeft u een medische aandoening, blessure of voelt u zich onwel, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om dit aan te geven in de PAHQ en, indien van toepassing, een medisch certificaat voor deelname mee te brengen. Rotterdam Sight running Tours behoudt het recht om deelname van ingeschrevenen aan de tour te weigeren, n.a.v. de PAHQ. Rotterdam Sight running Tour raadt ten zeerste aan dat u uw dokter consulteert en medische toestemming verkrijgt van deze, voorafgaand aan deelname aan onze runningtour(s).

Deelnemers accepteren, door deel te nemen aan een run, dat er een mogelijkheid bestaat tot blessure en/ of letsel, zowel klein als groot letsel en zelfs evt. dood, en dat zij op eigen risico deelnemen. Rotterdam Sight running Tours is voor geen enkele blessure, letsel, ongeval of zelfs de dood, verantwoordelijk noch aansprakelijk, wat is gebeurd voor, tijdens en/ of na een tour. Deelnemers stemmen met deze voorwaarden in, aangegeven in een aansprakelijkheidsformulier. Deze dient ondertekend te worden bij aanvang van de tour. Zodoende stemmen zij in dat zij vrijwillig deelnemen aan de tour en dat zij de Rotterdam Sight running Tours laten afzien van, vrijgeven en immer ontlasten van enige verantwoordelijkheid en/ of aansprakelijkheid voor blessures, letsel en/ of schade vanwege deelname aan de tour.

Tour Foto's
Rotterdam Sight running Tours zal tijdens elke tour foto's maken van deelnemers en de route. Deze foto's zullen na de tour digitaal gedeeld worden met de deelnemers via social media. Deelnemers begrijpen dat in zeldzame gevallen het misschien niet mogelijk is om foto's te maken of dat de kwaliteit van de foto's te wensen overlaat. Rotterdam Sight running Tours kan geen terugbetaling aanbieden vanwege evt. mindere tourfoto's.

Deelnemers geven toestemming aan de Rotterdam Sight running Tours dat alle foto's, gemaakt van hen tijdens de tour, gebruikt mogen worden (gedeeltelijk of geheel) in welke publicatie, portfolio, promotioneel onderpand, website, social media, of publieke vertoning dan ook (commerciëel of anderszins). Deelnemers die niet willen dat hun foto's in bovengenoemde situaties worden gebruikt, moeten dit aangeven in hun aansprakelijkheidsformulier, dat ondertekend kan worden bij aanvang van de tour. Deze foto's hebben Rotterdam Sight running Tours copywright. Derde partijen mogen de foto's gebruiken, maar de foto's blijven het bezit van De Rotterdam Sight running Tours.

Gedurende de tour mogen deelnemers hun eigen kleine camera en/ of camera van de mobiele telefoon gebruiken om hun herinneringen aan de tour vast te leggen.

Gedrag van de deelnemer
Rotterdam Sight running Tours behoudt zich het recht om te allen tijde een deelnemer toegang te weigeren tot de tour, wanneer zijn/ haar gedrag beledigend ofwel aanvallend is naar andere deelnemers. Dit kan aan het begin van de tour zijn, maar ook tijdens de tour. Rotterdam Sight running Tours behoudt zich ook dit recht wanneer de Rotterdam Sight running Tours van mening is dat het gedrag van een deelnemerde veiligheid van andere deelnemers in gevaar brengt.

Rotterdam Sight running Tours verzoekt de deelnemers om veiligheidsredenen de mobiele telefoons uit te schakelen of in vliegtuigmodus te zetten. De Rotterdam Sight running Tours behoudt zich het recht om een deelnemer toegang te weigeren tot de tour, wanneer zijn/ haar gebruikt van de mobiele telefoon een overlast is tot andere deelnemers of wanneer het gebruik van de mobiel deelnemers in gevaar brengt. Dit kan bij aanvang van de tour of tijdens de tour zijn.

Privacy Beleid
Rotterdam Sight running Tours verwijst graag naar het Privacy Beleid voor informatie over datagebruik en - opslag.

Links naar andere websites
De website van de Rotterdam Sight running Tours kan links bevatten naar derde partij- websites of diensten die niet in het beheer zijn noch onder de controle vallen van de Rotterdam Sight running Tours.

Rotterdam Sight running Tours heeft geen controle over noch verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of het gebruik van derde website of service partijen. Men erkent en is het ermee eens dat de Rotterdam Sight running Tours niet verantwoordelijk noch aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige verlies of schade, veroorzaakt of mogelijk veroorzaakt door of in relatie tot het gebruik van of het vertrouwen in dergelijke inhoud, goederen of diensten, beschikbaar door andere websites of diensten.

De Rotterdam Sight running Tours raadt iedereen ten zeerste aan om de voorwaarden en het privacy beleid van derde partijen- websites en - diensten die men bezoekt. te lezen.

Veranderingen
De Rotterdam Sight running Tours behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde aan te kunnen passen of vervangen. Wanneer een herziening materieel is, proberen wij dit minstens 30 dagen voorafgaand aan het ingaan van deze verandering, kenbaar te maken. Wat materiele verandering inhoudt, zal, naar eigen goeddunken, door de Rotterdam Sught running Tours worden bepaald.

Hartelijk dank dat u de tijd heeft genomen om deze Voorwaarden te lezen. Indien u nog vragen heeft betreffende onze Voorwaarden, neemt u dan gerust contact met ons op.

contact@rotterdamsightrunningtours.com